۱۴۰۳/۰۵/۰۲

شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار

شهردار تهران طی احکامی جداگانه ۱۵ شهردار را در سمت خود ابقا، ۴ شهردار را در مناطق دیگر و ۳ شهردار را به عنوان مشاور معاون منصوب کرد. نوشته شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار
شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار

شهردار تهران طی احکامی جداگانه ۱۵ شهردار را در سمت خود ابقا، ۴ شهردار را در مناطق دیگر و ۳ شهردار را به عنوان مشاور معاون منصوب کرد.

نوشته شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید