۱۴۰۲/۰۷/۰۲

شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار

شهردار تهران طی احکامی جداگانه ۱۵ شهردار را در سمت خود ابقا، ۴ شهردار را در مناطق دیگر و ۳ شهردار را به عنوان مشاور معاون منصوب کرد. نوشته شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار
شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار

شهردار تهران طی احکامی جداگانه ۱۵ شهردار را در سمت خود ابقا، ۴ شهردار را در مناطق دیگر و ۳ شهردار را به عنوان مشاور معاون منصوب کرد.

نوشته شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟