۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شن‌ریزی ۲۵ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان خلخال

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان خلخال گفت:در جهت افزایش ایمنی و ترافیک آسان ۲۵ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان خلخال در ۷ ماهه گذشته شن‌ریزی شده است.
شن‌ریزی ۲۵ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان خلخال
رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان خلخال گفت:در جهت افزایش ایمنی و ترافیک آسان ۲۵ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان خلخال در ۷ ماهه گذشته شن‌ریزی شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید