۱۴۰۲/۰۷/۰۲

سرعت کُند دستگاه‌ها برای الحاق زمین‌های مازاد به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن

تهران- ایرنا- تامین زمین نهضت ملی مسکن حداقل برای دو سال ابتدایی اجرای این طرح با آماده سازی۱.۷ میلیون واحد به طور کامل محقق شده است، اما دستگاه‌هایی که بالاترین میزان زمین را در اختیار دارند از جمله وزارت نفت و علوم هنوز پشت سد تصمیم‌گیری درباره پیوستن به طرح بزرگ نهضت ملی زمین مانده‌اند.
سرعت کُند دستگاه‌ها برای الحاق زمین‌های مازاد به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن
تهران- ایرنا- تامین زمین نهضت ملی مسکن حداقل برای دو سال ابتدایی اجرای این طرح با آماده سازی۱.۷ میلیون واحد به طور کامل محقق شده است، اما دستگاه‌هایی که بالاترین میزان زمین را در اختیار دارند از جمله وزارت نفت و علوم هنوز پشت سد تصمیم‌گیری درباره پیوستن به طرح بزرگ نهضت ملی زمین مانده‌اند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟