۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ساخت ۴۵ کیلومتر راه روستایی در خوزستان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: در ۵ ماه سال جاری ۴۵ کیلومتر راه روستایی در استان احداث شد.
ساخت ۴۵ کیلومتر راه روستایی در خوزستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: در ۵ ماه سال جاری ۴۵ کیلومتر راه روستایی در استان احداث شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟