۱۴۰۳/۰۵/۰۳

ساخت ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهر جدید آغاز شد

تهران- ایرنا- دومین مرحله از تعهد شرکت عمران شهرهای جدید برای ساخت مسکن در شهرهای جدید به تعداد ۱۰۰ هزار واحد در ۱۳ شهر با دستور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.
ساخت ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهر جدید آغاز شد
تهران- ایرنا- دومین مرحله از تعهد شرکت عمران شهرهای جدید برای ساخت مسکن در شهرهای جدید به تعداد ۱۰۰ هزار واحد در ۱۳ شهر با دستور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید