۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ساخت و ساز مدولار و مهندسان عمران

تاسیسات نیوز: ساخت و ساز مدولار یکی از مشهورترین پیشرفت ها در مهندسی عمران است. در این فناوری، ساختمان با استفاده از مصالح رایج خارج از سایت ساخته می شود و با همان استاندارد های رایج ساخت در محل طراحی می گردد. این روش نوآورانه ساخت و ساز، اختلال در محیط زیست را محدود می کند، قطعات را در زمانی که نیاز است تحویل می دهد و فرآیند ساخت را به کاری ساده تبدیل می کند. نوشته ساخت و ساز مدولار و مهندسان عمران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
ساخت و ساز مدولار و مهندسان عمران
ساخت و ساز مدولار و مهندسان عمران

تاسیسات نیوز: ساخت و ساز مدولار یکی از مشهورترین پیشرفت ها در مهندسی عمران است. در این فناوری، ساختمان با استفاده از مصالح رایج خارج از سایت ساخته می شود و با همان استاندارد های رایج ساخت در محل طراحی می گردد. این روش نوآورانه ساخت و ساز، اختلال در محیط زیست را محدود می کند، قطعات را در زمانی که نیاز است تحویل می دهد و فرآیند ساخت را به کاری ساده تبدیل می کند.

نوشته ساخت و ساز مدولار و مهندسان عمران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟