۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ساخت همزمان مسکن و زیرساخت‌ها در طرح نهضت ملی استان اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه خدمات روبنایی و زیرساختی بخشی از خود پروژه است که می‌بایست همزمان با اجرای طرح انجام شود گفت: در طرح نهضت ملی استان اصفهان، پیش‌بینی‌های لازم برای سطوح خدماتی بعمل آمده است.
ساخت همزمان مسکن و زیرساخت‌ها در طرح نهضت ملی استان اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه خدمات روبنایی و زیرساختی بخشی از خود پروژه است که می‌بایست همزمان با اجرای طرح انجام شود گفت: در طرح نهضت ملی استان اصفهان، پیش‌بینی‌های لازم برای سطوح خدماتی بعمل آمده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟