۱۴۰۳/۰۵/۰۳

ساخت همزمان مسکن و زیرساخت‌ها در طرح نهضت ملی استان اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه خدمات روبنایی و زیرساختی بخشی از خود پروژه است که می‌بایست همزمان با اجرای طرح انجام شود گفت: در طرح نهضت ملی استان اصفهان، پیش‌بینی‌های لازم برای سطوح خدماتی بعمل آمده است.
ساخت همزمان مسکن و زیرساخت‌ها در طرح نهضت ملی استان اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه خدمات روبنایی و زیرساختی بخشی از خود پروژه است که می‌بایست همزمان با اجرای طرح انجام شود گفت: در طرح نهضت ملی استان اصفهان، پیش‌بینی‌های لازم برای سطوح خدماتی بعمل آمده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید