۱۴۰۲/۰۷/۱۲

روند بروکراتیک هزینه اضافی به بخش مسکن تحمیل می‌کند

رییس کانون انبوه سازان با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید فرآیند صدور پروانه را نهایت ۱۰ روزه تعیین کرده است، گفت: افزایش زمان صدور پروانه ساختمان در قیمت نهایی اثرگذار است و از شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی می‌خواهیم با حذف بروکراسی اداری، دولت را در برنامه کاهش قیمت مسکن همیاری کند. به گزارش … نوشته روند بروکراتیک هزینه اضافی به بخش مسکن تحمیل می‌کند اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.
روند بروکراتیک هزینه اضافی به بخش مسکن تحمیل می‌کند

رییس کانون انبوه سازان با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید فرآیند صدور پروانه را نهایت ۱۰ روزه تعیین کرده است، گفت: افزایش زمان صدور پروانه ساختمان در قیمت نهایی اثرگذار است و از شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی می‌خواهیم با حذف بروکراسی اداری، دولت را در برنامه کاهش قیمت مسکن همیاری کند. به گزارش …

نوشته روند بروکراتیک هزینه اضافی به بخش مسکن تحمیل می‌کند اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها