۱۴۰۳/۰۵/۰۳

رفع مشکل معابر خاکی بافت فرسوده شهرستان نطنز با اختصاص ۲۲۰ تن قیر 

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نطنز گفت: ۲۲۰ تن قیر رایگان جهت آسفالت معابر فاقد آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری شهرستان نطنز اختصاص داده شد.
رفع مشکل معابر خاکی بافت فرسوده شهرستان نطنز با اختصاص ۲۲۰ تن قیر 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نطنز گفت: ۲۲۰ تن قیر رایگان جهت آسفالت معابر فاقد آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری شهرستان نطنز اختصاص داده شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید