۱۴۰۲/۰۷/۱۲

رسیدگی به ۲۲۴ مورد تخلفات حمل ونقل جاده ای در استان کرمان

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمان از رسیدگی به ۲۲۴ پرونده تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۲ طی شش ماه اول امسال خبر داد.
رسیدگی به ۲۲۴ مورد تخلفات حمل ونقل جاده ای در استان کرمان
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمان از رسیدگی به ۲۲۴ پرونده تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۲ طی شش ماه اول امسال خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها