۱۴۰۲/۰۷/۰۴

در مقطع کاهش قیمت واقعی مسکن هستیم

یک کارشناس بازار مسکن گفت: در مقطعی قرار گرفته‌ایم که قیمت اسمی خانه افزایش می‌یابد ولی همپای تورم رشد نمی‌کند و این به معنای کاهش تدریجی قیمت واقعی مسکن است.
در مقطع کاهش قیمت واقعی مسکن هستیم
یک کارشناس بازار مسکن گفت: در مقطعی قرار گرفته‌ایم که قیمت اسمی خانه افزایش می‌یابد ولی همپای تورم رشد نمی‌کند و این به معنای کاهش تدریجی قیمت واقعی مسکن است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟