۱۴۰۳/۰۴/۳۰

درصد تقسیم بین رشته ای و هماهنگ کننده ها در تعرفه خدمات مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل طی مکاتبه ای با اداره کل راه و شهرسازی، بر رعایت درصد تقسیم بین رشته ای و هماهنگ کننده ها در تعرفه خدمات مهندسی تاکید کرد. نوشته درصد تقسیم بین رشته ای و هماهنگ کننده ها در تعرفه خدمات مهندسی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
درصد تقسیم بین رشته ای و هماهنگ کننده ها در تعرفه خدمات مهندسی
درصد تقسیم بین رشته ای و هماهنگ کننده ها در تعرفه خدمات مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل طی مکاتبه ای با اداره کل راه و شهرسازی، بر رعایت درصد تقسیم بین رشته ای و هماهنگ کننده ها در تعرفه خدمات مهندسی تاکید کرد.

نوشته درصد تقسیم بین رشته ای و هماهنگ کننده ها در تعرفه خدمات مهندسی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید