۱۴۰۳/۰۵/۰۳

خط ‌کشی۸۹۰ کیلومتر از جاده‌های ارتباطی مازندران

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران گفت: با توجه به نقش خطوط ترافیکی در ارتقا ضریب ایمنی راه‌ها، و کاهش تصادفات جاده ای در مسیرهای پُر تردد در ۷ ماه اول سال جاری ۸۹۰ کیلومتر از جاده‌های مختلف ارتباطی استان خط‌کشی شده است.
خط ‌کشی۸۹۰ کیلومتر از جاده‌های ارتباطی مازندران
رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران گفت: با توجه به نقش خطوط ترافیکی در ارتقا ضریب ایمنی راه‌ها، و کاهش تصادفات جاده ای در مسیرهای پُر تردد در ۷ ماه اول سال جاری ۸۹۰ کیلومتر از جاده‌های مختلف ارتباطی استان خط‌کشی شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید