۱۴۰۲/۰۷/۰۲

خانه‌هایی با نرخ‌های متعارف در تهران

در بازار مسکن شهر تهران نرخ‌هایی کمتر از عرف بازار وجود دارد که البته این واحد‌ها بیشتر در مناطق شمالی پایتخت است، اما در مناطق میانی و جنوبی هم دیده می‌شود.
خانه‌هایی با نرخ‌های متعارف در تهران
در بازار مسکن شهر تهران نرخ‌هایی کمتر از عرف بازار وجود دارد که البته این واحد‌ها بیشتر در مناطق شمالی پایتخت است، اما در مناطق میانی و جنوبی هم دیده می‌شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟