۱۴۰۲/۰۷/۱۲

خادمان زائرین اربعین حسینی (ع) و حرم رضوی گلستان تجلیل شدند

در آئینی از خادمان زائرین اربعین حسینی(ع) و حرم رضوی استان گلستان با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار و تعدادی از مقامات استانداری تجلیل شد.
خادمان زائرین اربعین حسینی (ع) و حرم رضوی گلستان تجلیل شدند
در آئینی از خادمان زائرین اربعین حسینی(ع) و حرم رضوی استان گلستان با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار و تعدادی از مقامات استانداری تجلیل شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها