۱۴۰۳/۰۵/۰۳

جبران کاهش درآمدهای نظام مهندسی از جیب کارفرمایان!

به گزارش تاسیسات نیوز، به دنبال کاهش درآمد سازمانها، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران تصمیم گرفت تا با تعیین کف قیمت از کارفرمایان مبلغی را بعنوان تنسیق دریافت کرده تا سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد ریال کسب درآمد کند. نوشته جبران کاهش درآمدهای نظام مهندسی از جیب کارفرمایان! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
جبران کاهش درآمدهای نظام مهندسی از جیب کارفرمایان!
جبران کاهش درآمدهای نظام مهندسی از جیب کارفرمایان!

به گزارش تاسیسات نیوز، به دنبال کاهش درآمد سازمانها، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران تصمیم گرفت تا با تعیین کف قیمت از کارفرمایان مبلغی را بعنوان تنسیق دریافت کرده تا سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد ریال کسب درآمد کند.

نوشته جبران کاهش درآمدهای نظام مهندسی از جیب کارفرمایان! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید