۱۴۰۲/۰۷/۰۲

جابجایی ۱۰ میلیون تن ترانزیت از طریق ۲۵ پایانه مرزی و ۱۰ بندر/رشد ۶۸ درصدی در شقوق مختلف ترانزیت کشور ایران

در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با دبیر کل اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای مسائلی همچون جابجایی ۱۰ میلیون تن ترانزیت از طریق ۲۵ پایانه مرزی و ۱۰ بندر و رشد ۶۸ درصدی در شقوق مختلف ترانزیت کشور ایران مطرح شد.
جابجایی ۱۰ میلیون تن ترانزیت از طریق ۲۵ پایانه مرزی و ۱۰ بندر/رشد ۶۸ درصدی در شقوق مختلف ترانزیت کشور ایران
در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با دبیر کل اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای مسائلی همچون جابجایی ۱۰ میلیون تن ترانزیت از طریق ۲۵ پایانه مرزی و ۱۰ بندر و رشد ۶۸ درصدی در شقوق مختلف ترانزیت کشور ایران مطرح شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟