۱۴۰۳/۰۴/۳۰

جابجایی ۱۰ میلیون تن ترانزیت از طریق ۲۵ پایانه مرزی و ۱۰ بندر/رشد ۶۸ درصدی در شقوق مختلف ترانزیت کشور ایران

در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با دبیر کل اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای مسائلی همچون جابجایی ۱۰ میلیون تن ترانزیت از طریق ۲۵ پایانه مرزی و ۱۰ بندر و رشد ۶۸ درصدی در شقوق مختلف ترانزیت کشور ایران مطرح شد.
جابجایی ۱۰ میلیون تن ترانزیت از طریق ۲۵ پایانه مرزی و ۱۰ بندر/رشد ۶۸ درصدی در شقوق مختلف ترانزیت کشور ایران
در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با دبیر کل اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای مسائلی همچون جابجایی ۱۰ میلیون تن ترانزیت از طریق ۲۵ پایانه مرزی و ۱۰ بندر و رشد ۶۸ درصدی در شقوق مختلف ترانزیت کشور ایران مطرح شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید