۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تکمیل آزادراه تهران-شمال با هدف حفاظت از محیط زیست/ عزم جدی وزارت راه و شهرسازی برای توسعه روابط حمل و نقلی و ترانزیتی

تکمیل آزادراه تهران-شمال با هدف حفاظت از محیط زیست و عزم جدی وزارت راه و شهرسازی برای توسعه روابط حمل و نقلی و ترانزیتی از مهم‌ترین اخبار حمل و نقل جاده‌ای در هفته گذشته بود.
تکمیل آزادراه تهران-شمال با هدف حفاظت از محیط زیست/ عزم جدی وزارت راه و شهرسازی برای توسعه روابط حمل و نقلی و ترانزیتی
تکمیل آزادراه تهران-شمال با هدف حفاظت از محیط زیست و عزم جدی وزارت راه و شهرسازی برای توسعه روابط حمل و نقلی و ترانزیتی از مهم‌ترین اخبار حمل و نقل جاده‌ای در هفته گذشته بود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟