۱۴۰۲/۰۹/۱۷

توسعه همکاری های نظام مهندسی و فنی و حرفه ای کشور

به گزارش تاسیسات نیوز،  جلسه بررسی محورهای همکاری دوجانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸  در دفتر ریاست سازمان نظام مهندسی با حضور جناب آقای دکتر شکیب رییس سازمان نظام مهندسی، دکترجهانشاهی معاون پژوهشی دانشگاه فنی وحرفه ای، دکتر موسوی مدیرکل ارتباط صنعت ودانشگاه و دکتر موحدپور عضو شورای مرکزی و هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای تشکیل گردید. نوشته توسعه همکاری های نظام مهندسی و فنی و حرفه ای کشور اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
توسعه همکاری های نظام مهندسی و فنی و حرفه ای کشور
همکاری نظام مهندسی و فنی و حرفه ای

به گزارش تاسیسات نیوز،  جلسه بررسی محورهای همکاری دوجانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸  در دفتر ریاست سازمان نظام مهندسی با حضور جناب آقای دکتر شکیب رییس سازمان نظام مهندسی، دکترجهانشاهی معاون پژوهشی دانشگاه فنی وحرفه ای، دکتر موسوی مدیرکل ارتباط صنعت ودانشگاه و دکتر موحدپور عضو شورای مرکزی و هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای تشکیل گردید.

نوشته توسعه همکاری های نظام مهندسی و فنی و حرفه ای کشور اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید