۱۴۰۲/۰۷/۱۲

توزیع زمین ویلایی در روستاها

طرح جدید دولت برای واگذاری ارا‌ضی ۵۰۰ مترمربعی در روستاها به متقاضیان، گمانه‌‌زنی‌‌هایی درباره شکل‌‌گیری مهاجرت فرعی ساکنان شهرها به مناطق روستایی را ایجاد کرده‌‌ است. به تازگی اعلام شده است قرار است زمین‌‌هایی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و به صورت ۹۹ ساله، در روستاها به افرادی واگذار شود که آمادگی مهاجرت معکوس از شهرها نوشته توزیع زمین ویلایی در روستاها اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
توزیع زمین ویلایی در روستاها

طرح جدید دولت برای واگذاری ارا‌ضی ۵۰۰ مترمربعی در روستاها به متقاضیان، گمانه‌‌زنی‌‌هایی درباره شکل‌‌گیری مهاجرت فرعی ساکنان شهرها به مناطق روستایی را ایجاد کرده‌‌ است. به تازگی اعلام شده است قرار است زمین‌‌هایی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و به صورت ۹۹ ساله، در روستاها به افرادی واگذار شود که آمادگی مهاجرت معکوس از شهرها

نوشته توزیع زمین ویلایی در روستاها اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها