۱۴۰۲/۰۹/۲۰

تورم ماهانه مسکن کاهشی شد

در شهریور ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد منفی ۱.۷ درصد رسیده است.
تورم ماهانه مسکن کاهشی شد

به گزارش اخبار ساخته ها؛  در شهریور ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٧٩,٩ رسیده است که نسبت به ماه قبل (٢٨٤.٨)، ١.٧ درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در شهریور ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١,٧- درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٠.٧- درصد)، یک واحد درصد کاهش داشته است.

تورم قیمت مسکن

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریور ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٧٥,٢ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٨٤.١ درصد) ٨.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم قیمت مسکن

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٢ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٨٣,٩ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٨٢  درصد)، ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم قیمت مسکن

در شهریور ماه ١٤٠٢ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ۸۰ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان و ۷۷ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ۱۵۷ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۴۱ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

انتهای پیام/

منبع خبر: ایسنا

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید