۱۴۰۳/۰۵/۰۲

توجه به تعاملات فرهنگی و اجتماعی در بزرگترین پروژه نوسازی شهری

توجه به تعاملات فرهنگی و اجتماعی در بزرگترین پروژه نوسازی شهری
افزایش تعاملات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با بافت پیرامونی و توجه به فرهنگ زیسته ساکنان منطقه جزء برنامه‌های پیش بینی شده در مطالعات امکان سنجی اجرای پروژه آیمان در ناحیه شمال غرب کلانشهر تبریز است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید