۱۴۰۲/۰۷/۰۳

تغییر کاربری اراضی مانع مدیریت بحران در بروز باران و سیلاب می‌شود

رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت بارش‌ها در سطح کشور و اثرات تغییر اقلیم برناهنجاری‌های ایجاد شده، تغییر کاربری اراضی را از مشکلات عمده مدیریت بحران در بروز باران و سیلاب عنوان کرد.
تغییر کاربری اراضی مانع مدیریت بحران در بروز باران و سیلاب می‌شود
رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت بارش‌ها در سطح کشور و اثرات تغییر اقلیم برناهنجاری‌های ایجاد شده، تغییر کاربری اراضی را از مشکلات عمده مدیریت بحران در بروز باران و سیلاب عنوان کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟