۱۴۰۲/۰۷/۰۲

تصویب ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

حسن لطفی در تشریح جلسه دیروز (سه شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسه امروز اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار کمیسیون قرار داشت که بعد از مدت ها تصویب شد. نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دیگر قانون تعارض نوشته تصویب ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
تصویب ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

حسن لطفی در تشریح جلسه دیروز (سه شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسه امروز اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار کمیسیون قرار داشت که بعد از مدت ها تصویب شد. نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دیگر قانون تعارض

نوشته تصویب ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟