۱۴۰۲/۰۷/۰۳

تشدید شکاف در بازار ملک

<p>بررسی روند دو نوع تورم ملکی در پایتخت با کارنامه۱۴۰۰ قیمت‌‌ها، نشان‌دهنده تشدید شکاف بین قیمت زمین و مسکن است. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به تازه‌‌ترین داده‌های منتشرشده درباره تحولات بازار زمین در شهر تهران از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد، گسل بین متوسط قیمت زمین و میانگین قیمت مسکن که از سال۹۹ به</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://eskanunion.com/%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%da%a9/">تشدید شکاف در بازار ملک</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://eskanunion.com">اتحادیه اسکان</a>. پدیدار شد.</p>
تشدید شکاف در بازار ملک

بررسی روند دو نوع تورم ملکی در پایتخت با کارنامه۱۴۰۰ قیمت‌‌ها، نشان‌دهنده تشدید شکاف بین قیمت زمین و مسکن است. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به تازه‌‌ترین داده‌های منتشرشده درباره تحولات بازار زمین در شهر تهران از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد، گسل بین متوسط قیمت زمین و میانگین قیمت مسکن که از سال۹۹ به

نوشته تشدید شکاف در بازار ملک اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟