۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه با جدیت دنبال شود

دومین نشست شورای اقامه نماز استان فارس با حضور شورای معاونین استانداری و اعضای شورای اقامه نماز استان در سالن شهید قاضی برگزار شد.
ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه با جدیت دنبال شود
دومین نشست شورای اقامه نماز استان فارس با حضور شورای معاونین استانداری و اعضای شورای اقامه نماز استان در سالن شهید قاضی برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟