۱۴۰۲/۰۷/۰۳

ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین خبر داد.
ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین
کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟