۱۴۰۳/۰۵/۰۳

ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین خبر داد.
ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین
کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید