۱۴۰۲/۰۷/۰۲

تاکید بر تسریع ساخت مسکن در شهر جدید هشتگرد

در بازدید مدیرکل دفتر توسعه مسکن از پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی در شهر جدید هشتگرد بر تسریع ساخت مسکن در این شهر تاکید شد.
تاکید بر تسریع ساخت مسکن در شهر جدید هشتگرد
در بازدید مدیرکل دفتر توسعه مسکن از پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی در شهر جدید هشتگرد بر تسریع ساخت مسکن در این شهر تاکید شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟