۱۴۰۲/۰۷/۱۲

تامین زمین ۱۲ هکتاری با ظرفیت ۹۴۵ واحد برای نهضت ملی مسکن استان سمنان

تامین زمین ۱۲ هکتاری با ظرفیت ۹۴۵ واحد برای نهضت ملی مسکن استان سمنان
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به سهمیه ۱۹ هزار واحدی این استان از طرح نهضت ملی مسکن برای چهار سال، از تامین یک قطعه زمین ۱۲.۶ هکتاری با ظرفیت ۹۴۵ واحد مسکونی خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها