۱۴۰۲/۰۷/۰۳

تامین زمین بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی در استان بوشهر/ قریب به ۲۹۸ واحد مسکونی در مرحله نازک کاری

مدیر راه و شهرسازی استان بوشهر از تامین زمین ۴۲ هزارواحد مسکونی در سطح استان بوشهر خبر داد.
تامین زمین بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی در استان بوشهر/ قریب به ۲۹۸ واحد مسکونی در مرحله نازک کاری
مدیر راه و شهرسازی استان بوشهر از تامین زمین ۴۲ هزارواحد مسکونی در سطح استان بوشهر خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟