۱۴۰۲/۰۷/۰۲

به‌روزرسانی آیین‌نامه مناطق عملیاتی و نظارتی سازمان بنادر و دریانوردی تا یک ماه آینده/ پیگیری تامین نیروی انسانی متخصص دریایی در مجلس و دولت

عضو هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در نشست تخصصی معاونین امور دریایی بنادر کشور با تاکید بر کمبود جدی نیروی انسانی مختصص در این سازمان و شرکت‌ها و ارگان های دریایی کشور ، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی پیگیری این موضوع در مجلس و دولت خبر داد.
به‌روزرسانی آیین‌نامه مناطق عملیاتی و نظارتی سازمان بنادر و دریانوردی تا یک ماه آینده/ پیگیری تامین نیروی انسانی متخصص دریایی در مجلس و دولت
عضو هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در نشست تخصصی معاونین امور دریایی بنادر کشور با تاکید بر کمبود جدی نیروی انسانی مختصص در این سازمان و شرکت‌ها و ارگان های دریایی کشور ، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی پیگیری این موضوع در مجلس و دولت خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟