۱۴۰۲/۰۷/۰۲

بزرگترین پروژه نوسازی بافت فرسوده چگونه کلید خورد؟

بزرگترین پروژه نوسازی بافت فرسوده چگونه کلید خورد؟
معاون فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری شمالغرب با تشریح جزئیات آغاز فرآیند انتخاب سایت اجرای یک پروژه دارای ارزش افزوده گفت: پروژه آیمان با توجه به مطالعات اقتصادی و نیاز منطقه مورد تایید قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟