۱۴۰۲/۰۷/۰۱

برگزاری دوره آموزشی ایمنی راه در مازندران

رئیس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران از برگزاری دوره آموزشی بازدید ایمنی راه و ارائه روش های ایمن سازی زود بازده با هدف اهمیت ایمن سازی محورها و فراگیری مبانی ایمنی راه ( ویژه کارشناسان این حوزه ) خبر داد.
برگزاری دوره آموزشی ایمنی راه در مازندران
رئیس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران از برگزاری دوره آموزشی بازدید ایمنی راه و ارائه روش های ایمن سازی زود بازده با هدف اهمیت ایمن سازی محورها و فراگیری مبانی ایمنی راه ( ویژه کارشناسان این حوزه ) خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟