۱۴۰۲/۰۷/۰۳

برنامه ریزی و اولویت بندی پروژه‌های راه و شهرسازی استان اصفهان / تاکید برهمخوانی اجرای پروژه‌ها با برنامه زمان بندی

جلسه شورای معاونین اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با هدف بررسی مشکلات حوزه‌های کاری مختلف و دستیابی به راهکار مناسب جهت رفع موانع تشکیل و ضمن اولویت بندی پروژه‌ها، برنامه ریزی دقیق جهت اجرای آن بعمل آمد.
برنامه ریزی و اولویت بندی پروژه‌های راه و شهرسازی استان اصفهان / تاکید برهمخوانی اجرای پروژه‌ها با برنامه زمان بندی
جلسه شورای معاونین اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با هدف بررسی مشکلات حوزه‌های کاری مختلف و دستیابی به راهکار مناسب جهت رفع موانع تشکیل و ضمن اولویت بندی پروژه‌ها، برنامه ریزی دقیق جهت اجرای آن بعمل آمد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟