۱۴۰۲/۰۷/۰۲

برق ۳۰ اداره دولتی پرمصرف تهران قطع شد

برق ۳۰ اداره دولتی پرمصرف تهران قطع شد
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از طریق مرکز پایش خود، مصرف برق ادارات را به صورت هوشمند رصد کرده و در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف از سوی ادارات پس از هشدار و اخطار قبلی، نسبت به قطع جریان برق آنها اقدام می‌کند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟