۱۴۰۳/۰۴/۳۰

بررسی پرونده ۲۱ شرکت حمل و نقل در کمیسیون ماده ۱۲

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان گفت: در سال جاری تعداد هفت جلسه کمیسیون ماده ۱۲ برگزار شده که از این تعداد ۳ جلسه مربوط به رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا و ۴ جلسه برای رسیدگی به تخلفات شرکت های حوزه مسافر بوده است.
بررسی پرونده ۲۱ شرکت حمل و نقل در کمیسیون ماده ۱۲
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان گفت: در سال جاری تعداد هفت جلسه کمیسیون ماده ۱۲ برگزار شده که از این تعداد ۳ جلسه مربوط به رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا و ۴ جلسه برای رسیدگی به تخلفات شرکت های حوزه مسافر بوده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید