۱۴۰۲/۰۷/۰۳

بخاری ها را آماده کنید، شب های سردی پیش رو داریم !

به گزارش تاسیسات نیوز، هفته آینده کاهش دما در ساعات شبانگاهی نیز کاملاً حس شده و دمای کمینه نیز تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده و شب های سردی خواهیم داشت . نوشته بخاری ها را آماده کنید، شب های سردی پیش رو داریم ! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
بخاری ها را آماده کنید، شب های سردی پیش رو داریم !
بخاری ها را آماده کنید، شب های سردی پیش رو داریم !

به گزارش تاسیسات نیوز، هفته آینده کاهش دما در ساعات شبانگاهی نیز کاملاً حس شده و دمای کمینه نیز تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده و شب های سردی خواهیم داشت .

نوشته بخاری ها را آماده کنید، شب های سردی پیش رو داریم ! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟