۱۴۰۲/۰۷/۰۲

بحران عقب‌ماندگی در صنعتی‌سازی مسکن

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="417" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2019/07/1398012914111974517217414.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="نیاز به نظام مهندسی برای صنعتی‌سازی" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2019/07/1398012914111974517217414.jpg 600w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2019/07/1398012914111974517217414-300x209.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div> <p>رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان، فقدان ضوابط و معیارهای طراحی و تولید صنعتی مسکن و برنامه‌ریزی راهبردی را از موانع صنعتی‌سازی مسکن نام برد و گفت: کشور با بحران عقب‌ماندگی در این صنعت مواجه است.</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/">بحران عقب‌ماندگی در صنعتی‌سازی مسکن</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
بحران عقب‌ماندگی در صنعتی‌سازی مسکن
نیاز به نظام مهندسی برای صنعتی‌سازی

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان، فقدان ضوابط و معیارهای طراحی و تولید صنعتی مسکن و برنامه‌ریزی راهبردی را از موانع صنعتی‌سازی مسکن نام برد و گفت: کشور با بحران عقب‌ماندگی در این صنعت مواجه است.

نوشته بحران عقب‌ماندگی در صنعتی‌سازی مسکن اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟