۱۴۰۳/۰۴/۳۰

ببینید | مستاجرتخلیه‌کن‌ها چگونه به جان مستاجر می‌افتند؟

ببینید | مستاجرتخلیه‌کن‌ها چگونه به جان مستاجر می‌افتند؟
ماجرا از یک عکس شروع شد، روی یک کیوسک‌ مخابراتی نوشته بود:« تخلیه مستاجر».دو کلمه و یک شماره تلفن. کسی از واقعی بودن این عکس خبر نداشت اما متاسفانه آنچه در تصویر می‌دیدم، واقعیت داشت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید