۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ببینید | مستاجرتخلیه‌کن‌ها چگونه به جان مستاجر می‌افتند؟

ببینید | مستاجرتخلیه‌کن‌ها چگونه به جان مستاجر می‌افتند؟
ماجرا از یک عکس شروع شد، روی یک کیوسک‌ مخابراتی نوشته بود:« تخلیه مستاجر».دو کلمه و یک شماره تلفن. کسی از واقعی بودن این عکس خبر نداشت اما متاسفانه آنچه در تصویر می‌دیدم، واقعیت داشت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟