۱۴۰۳/۰۵/۰۲

ببینید| فعال بودن ۱۵ کارگاه راه سازی در شمال سیستان و بلوچستان

در حال حاضر با فعال بودن ۱۵ کارگاه راه سازی اداره کل راه و شهرسازی شمال استان سیستان و بلوچستان ۱۳۹ کیلومتر بزرگراه، راه اصلی و فرعی در شمال این استان در دست ساخت است.
ببینید| فعال بودن ۱۵ کارگاه راه سازی در شمال سیستان و بلوچستان
در حال حاضر با فعال بودن ۱۵ کارگاه راه سازی اداره کل راه و شهرسازی شمال استان سیستان و بلوچستان ۱۳۹ کیلومتر بزرگراه، راه اصلی و فرعی در شمال این استان در دست ساخت است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید