۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ببینید| حضور پرشور مدیر کل، معاونین و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در راهپیمایی ۱۳ آبان

مدیر کل، معاونین و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان همگام با سایر هموطنان با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳آبان برگ زرینی دیگری را در تاریخ سراسر افتخار این سرزمین رقم زده و عظمت و اقتدار ایران اسلامی و اتحاد و همبستگی ملت را به نمایش گذاشتند.
ببینید| حضور پرشور مدیر کل، معاونین و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در راهپیمایی ۱۳ آبان
مدیر کل، معاونین و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان همگام با سایر هموطنان با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳آبان برگ زرینی دیگری را در تاریخ سراسر افتخار این سرزمین رقم زده و عظمت و اقتدار ایران اسلامی و اتحاد و همبستگی ملت را به نمایش گذاشتند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟