۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ببینید | برگزاری جلسه شورای مسکن با بررسی تولید مسکن در استان خوزستان

جلسه شورای مسکن با بررسی تولید مسکن و اجرای طرح‌های این حوزه در ساختمان دادمان برگزار شد.
ببینید | برگزاری جلسه شورای مسکن با بررسی تولید مسکن در استان خوزستان
جلسه شورای مسکن با بررسی تولید مسکن و اجرای طرح‌های این حوزه در ساختمان دادمان برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟