۱۴۰۳/۰۵/۰۲

با این دست فرمان می‌خواهیم چهار میلیون خانه بسازیم؟

ایسنا نوشت :از همان روزی که مسئول اول مسکن‌سازی در کشور اعلام کرد نمی‌توانیم سالانه یک میلیون واحد بسازیم و ساخت چهار میلیون خانه را به دو بخش دو میلیون واحدی تقسیم کرد این نگرانی ایجاد شد که پروژه‌ی نهضت ملی مسکن گرفتار سستی و بی‌عملی شود.
با این دست فرمان می‌خواهیم چهار میلیون خانه بسازیم؟
ایسنا نوشت :از همان روزی که مسئول اول مسکن‌سازی در کشور اعلام کرد نمی‌توانیم سالانه یک میلیون واحد بسازیم و ساخت چهار میلیون خانه را به دو بخش دو میلیون واحدی تقسیم کرد این نگرانی ایجاد شد که پروژه‌ی نهضت ملی مسکن گرفتار سستی و بی‌عملی شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید