۱۴۰۲/۰۷/۰۲

بانک اطلاعات مسکن با بهره‌مندی از تجربه ۵۰ کشور تدوین شد

مدیر بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: بانک اطلاعات مسکن در یک برنامه تحقیقاتی با شناسایی شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مسکن با بهره‌مندی از تجربیات ۵۰ کشور و نهاد بین‌المللی با بازخورد تجربه داخل تهیه شده است.
بانک اطلاعات مسکن با بهره‌مندی از تجربه ۵۰ کشور تدوین شد
مدیر بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: بانک اطلاعات مسکن در یک برنامه تحقیقاتی با شناسایی شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مسکن با بهره‌مندی از تجربیات ۵۰ کشور و نهاد بین‌المللی با بازخورد تجربه داخل تهیه شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟