۱۴۰۳/۰۴/۳۰

بانک‌ها به تعهدات خود در اجرای نهضت ملی مسکن عمل نکردند

به گزارش اسکان از وزارت راه و شهرسازی، «رستم قاسمی»  با بیان اینکه تکریم مردم سرلوحه کار همه مدیران مجموعه وزارت راه وشهرسازی قرار دارد، گفت: در سال ۱۴۰۱ ادارت کل راه و شهرسازی استان‌ها بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ نفر مراجعات مردمی داشتند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری میزهای خدمت نوشته بانک‌ها به تعهدات خود در اجرای نهضت ملی مسکن عمل نکردند اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
بانک‌ها به تعهدات خود در اجرای نهضت ملی مسکن عمل نکردند

به گزارش اسکان از وزارت راه و شهرسازی، «رستم قاسمی»  با بیان اینکه تکریم مردم سرلوحه کار همه مدیران مجموعه وزارت راه وشهرسازی قرار دارد، گفت: در سال ۱۴۰۱ ادارت کل راه و شهرسازی استان‌ها بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ نفر مراجعات مردمی داشتند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری میزهای خدمت

نوشته بانک‌ها به تعهدات خود در اجرای نهضت ملی مسکن عمل نکردند اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید