۱۴۰۲/۰۷/۱۲

بازدید سرممیز ایکائو از سطوح پروازی و ارزیابی ایمنی فرودگاهی امام خمینی (ره)

سرممیز دفترمنطقه ای ایکائو با حضور در سطوح پروازی و بررسی زیرساخت ها و امکانات موجود از نزدیک نسبت به ارزیابی سطح ایمنی خدمات فرودگاهی پرداخت.
بازدید سرممیز ایکائو از سطوح پروازی و ارزیابی ایمنی فرودگاهی امام خمینی (ره)
سرممیز دفترمنطقه ای ایکائو با حضور در سطوح پروازی و بررسی زیرساخت ها و امکانات موجود از نزدیک نسبت به ارزیابی سطح ایمنی خدمات فرودگاهی پرداخت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها