۱۴۰۲/۰۷/۰۴

ایمنی جاده ها مدیون خدمات مطلوب راهداران است

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نشست با روسای ادارات ستادی و تابعه این اداره کل به منظور بررسی تجهیزات و امکانات مورد نیاز عملیات راهداری زمستانی برگزار شد ، تاکید نمود : ایمنی جاده ها مدیون خدمات مطلوب راهداران است.
ایمنی جاده ها مدیون خدمات مطلوب راهداران است
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نشست با روسای ادارات ستادی و تابعه این اداره کل به منظور بررسی تجهیزات و امکانات مورد نیاز عملیات راهداری زمستانی برگزار شد ، تاکید نمود : ایمنی جاده ها مدیون خدمات مطلوب راهداران است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟