۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ایران جزو ۹ کشور دارای پدیده تغییر اقلیم است

رئیس مرکز تغیر اقلیم گفت: ایران در بین کشور‌های دنیا جزو ۹ کشوری که دچار پدیده تغییر اقلیم شده است. گوهری  زاده گفت: کارگروه تعییر اقلیم  درحوزه تعیر اقلیم و گازهای گلخانه ای در دستور کار قرار گرفته است و در حال حاضر تمام برنامه ها براساس شرایط تغیر اقلیم در دستور کار قرار گرفته … نوشته ایران جزو ۹ کشور دارای پدیده تغییر اقلیم است اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.
ایران جزو ۹ کشور دارای پدیده تغییر اقلیم است

رئیس مرکز تغیر اقلیم گفت: ایران در بین کشور‌های دنیا جزو ۹ کشوری که دچار پدیده تغییر اقلیم شده است. گوهری  زاده گفت: کارگروه تعییر اقلیم  درحوزه تعیر اقلیم و گازهای گلخانه ای در دستور کار قرار گرفته است و در حال حاضر تمام برنامه ها براساس شرایط تغیر اقلیم در دستور کار قرار گرفته …

نوشته ایران جزو ۹ کشور دارای پدیده تغییر اقلیم است اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟