۱۴۰۲/۰۷/۰۴

اولویت ساخت و نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شهر تهران

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام این‌که در شهر تهران ۲۱۲ محله بافت فرسوده و تاریخی و ۱۳ محله حاشیه‌ای وجود دارد، تصریح کرد: تسهیل‌گری لازمه افزایش سرعت توسعه‌گری است و تجربه نشان داده که تسهیل‌گران به خوبی توانسته‌اند نوسازی مسکن را توسعه دهند و این بدان معناست که ما باید از این گروه‌ها حمایت کنیم.
اولویت ساخت و نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شهر تهران
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام این‌که در شهر تهران ۲۱۲ محله بافت فرسوده و تاریخی و ۱۳ محله حاشیه‌ای وجود دارد، تصریح کرد: تسهیل‌گری لازمه افزایش سرعت توسعه‌گری است و تجربه نشان داده که تسهیل‌گران به خوبی توانسته‌اند نوسازی مسکن را توسعه دهند و این بدان معناست که ما باید از این گروه‌ها حمایت کنیم.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟