۱۴۰۲/۰۷/۰۳

اولویت با کدام ثبت نام کنندگان نهضت ملی مسکن است؟

محمودزاده با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا پایان شهریور ماه اولین واحد‌های طرح نهصت ملی مسکن تحویل داده شود، گفت: پیش‌بینی اولیه این است که حدود ۱۰۰ هزار واحد از استان‌های مختلف به عنوان اولین بخش به افرادی که زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اولیه خود را واریز کرده اند، تحویل داده شود.
اولویت با کدام ثبت نام کنندگان نهضت ملی مسکن است؟
محمودزاده با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا پایان شهریور ماه اولین واحد‌های طرح نهصت ملی مسکن تحویل داده شود، گفت: پیش‌بینی اولیه این است که حدود ۱۰۰ هزار واحد از استان‌های مختلف به عنوان اولین بخش به افرادی که زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اولیه خود را واریز کرده اند، تحویل داده شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟